Stodoła aprobata

Stodoła aprobata
Aprobatę stodoły - to ... Co to zatwierdzenia spichlerz?

sprawdzanie kukurydzy o czystości odmianowej i kseniynost (zob. Xenia) jest oprócz Pole testowania lub wymienić. Podczas wykonywania A. cała partia kukurydzy jest wstępnie nasączona w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń; z pobranej porcji kukurydzy pobierana jest średnia próbka 200 kolb na każde 25 c. Zgodnie z ogólną zasadą, A. a. kukurydza powinna być poprzedzona badaniem przed zbiorem . Zgodnie z warunkami TSSF, A. a. produkowane i ponad lokalnych odmian soi w celu ustalenia typowości kultury, aw tym przypadku z każdej partii nasion soi pobranych 20 próbek z różnych miejsc; próbki są dokładnie wymieszane i pobiera się garść 200 ziaren wraz z garściami i wykonuje się zliczenia.

Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.