Wołek ziarna

Wołek ziarna
Wołka - a ... Co to jest wołek ziarno?

małe (3-4 mm) chrząszcz ziarna i szkodliwe produkty zbożowe. Kolor wołki dla dorosłych jest ciemnobrązowy, młody jest jasnobrązowy. Ambarnous wołacz daje latem 2-3 pokolenia, składając jaja w pszenicy, żyto itp., Gdzie larwy, jedząc zawartość ziarna, żyją do czasu pojawienia się robala. Środki kontroli: wstępna dezynfekcja magazynów poprzez fumigację, utrzymywanie temperatury ziarna nie jest wyższe niż + 5 ° (przez wietrzenie w mroźnej i suchej pogodzie); dezynfekcji dwusiarczku węgla i chloropikryna ziarna (por. szkodniki magazynowe ).

Bursztynowy Wołek: 1-larwa (х 31/2); 2-poczwarka (x 31/2); 3-żuk (x 31/2); 4-uszkodzone ziarno.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.