Stodoła (Mill) ćma

Stodoła (Mill) ćma
Stodoła (Mill) ćma - w ... Co to jest stodoła (Mill) ćma?

motyl żyjący w młynach i często znajdujący się w magazynach zboża i windach.

Młyn bursztynowy: 1-poczwarka (x 11/2); 2-gąsienica (x 11/2); 3 i 4-motylek (napięcie).

Przynosi ogromne obrażenia. Przednie skrzydła są ołowianej szarości, tylne skrzydła są białawe. Składa jaja na belkach, drewnianych słupach, w pęknięciach ścian, na torbach itp. Dzięki śluzowi jądro trzyma się mocno w miejscu wydry. Gąsienice, przed przepoczwarzeniem, splatają ziarno i mąkę w bryły. Kontrolnych: czystość magazyny fumigacji, pary z dwusiarczkiem węgla, chloropikryna, wobec roztocza (patrz Acar .).


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.