Stodoła MOTH

Stodoła MOTH
MOLE stodoła - to ... Co to jest kret stodoła?

mały motyl z kolorowymi skrzydłami z przodu iz tyłu szary. Ukazuje się w całej Unii. Mieszka w oborach chlebowych.

Amber Mole: 1-gąsienica (x 11/2); 2-poczwarka (x 11/2); 3-motyl (x 11/2); 4-uszkodzone ziarna z pustymi skorupkami poczwarek.

jej objawy są obecne, garść ziarna, uwikłany Soie, od do oczu szybko przenieść zwinny 16 nogami gąsienicę. Każdy motyl składa do 70 jaj. Dorosłe gąsienice obgryzają ziarno na zewnątrz, młode zaczynają się nudzić. środki kontroli: Wentylacja magazynów ziarna przechodzą przez separator, fumigacji przed i po załadunku ziarna tymi samymi środkami, jak w przypadku kleszczy (patrz Acar .).


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.