AMBASADOR

AMBASADOR
AMBASADOR to ... Czym jest AMBASADOR?

mięsa konserwowego, ryb i innych produktów z solą. Sól jest słabo aktywnym środkiem konserwującym i jest wymagana w znacznej ilości, aby chronić produkt przed psuciem. P. jest przeprowadzany w suchej soli (suchy P.) lub solance (mokry P.). Aby zachować czerwony kolor mięsa w P. dodaj niewielką ilość niter.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.