AMERICAN DEVITSKY

AMERICAN DEVITSKY
AMERICAN DEVITSKY to ... Czym jest AMERYKAŃSKI DEVITSKY?

. Dystrybucja rn-ch. arr. wieś Saltykow-Devitsa w regionie Czernigow, na Ukrainie i na Zachodzie. reg. Wydajność 12-15 q przy 1 ha .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.