American tytoń papierosowy

American tytoń papierosowy
American tytoń papierosowy - to ... Co American Tobacco papieros?

nowe rodzaje tytoniu: wróżka, jasny i maryland. Mniej pracochłonne w porównaniu ze zwykłymi odmianami.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.