AMIDES

AMIDES
AMIDS to ... Czym są AMIDS?

stałe związki chemiczne, które są łatwo rozpuszczalne w wodzie i mają reakcję neutralną. Przykład - mocznik, końcowy produkt rozkładu białek zawartych w moczu. i żyje. Ciało dorosłego. uwalnia 25-30 g mocznika dziennie. Mocznik jest produkowany fabrycznie i używany jako nawóz azotowy. Patrz Nawozy azotowe .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.