AMMOFOS

AMMOFOS
AMMOFOS to ... Czym jest AMMOFOS?

cenny skoncentrowany nawóz fosforowo-azotowy (fosforan amonu), zawierający 10-16% azotu i do 50% kwasu fosforowego. Otrzymuje się go przez działanie kwasu fosforowego na amoniak . Do wzbogacania w azot miesza się z nawozami azotowymi. Diammophos zawiera więcej niż 21% azotu i 53% kwasu fosforowego. Rozwój A. został rozpoczęty w ZSRR w fabryce chemicznej Chernorechensky i jest projektowany na dużą skalę na Uralu. A. jest dobrym nawozem dla buraka cukrowego i bawełny. Oblicza się ją zgodnie z obliczeniami dla kwasu fosforowego (45 kg ) i azotu (60 kg na 1). Patrz Nawozy azotowe, nawozy fosforowe .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.