AMONIA

AMONIA
AMMIAAK to ... Czym jest AMONIA?

kombinacja chemiczna azotu z wodorem (NH3). W stanie wolnym, bezbarwny gaz o ostrym zapachu amoniaku (roztwór A w wodzie). A. powstaje podczas rozkładu azotowych substancji organicznych, na przykład. obornik. W przemyśle chemicznym otrzymuje się go z węgla, azotu i wodoru oraz innych metod. Łączenie z kwasami, daje sole; Niektóre z nich są używane jako nawozów azotowych. Zobacz Nawozy amoniakalne.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.