AMONIA

AMONIA
AMONIĄ jest ... Czym jest AMONIA?

chemiczny związek azotu z wodorem (NH4). Jest on zawarty jako cząsteczka chemiczna w chlorku, siarczanie, kwasie azotowym, kwasie fosforowym i amoniaku węglowym, stosowany jako nawóz. Patrz Nawozy amoniakalne .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.