Daffindeyl

Daffindeyl
Daffindeyl - to ... Co Daffindeyl?
(duffindale) Rebellion R. KetaMesto, gdzie w 1549 roku wojska królewskie pod dowództwem hrabiego Warwick pokonał rebeliantów pod wodzą Roberta Ketom. Zobacz most Farrington.

Encyklopedia bitew z historii świata. Thomas Harbolt. 1904.