Ekliptyka

Ekliptyka
Ekliptyki - jest ... Co to jest ekliptyka?

ekliptyka (od greckiego ekleipsis - Eclipse.) - duży krąg sferze niebieskiej, w którym znajduje się jeden rok pozorny ruch słońca; przecina się z równikiem niebieskim w punktach równonocy wiosennej i jesiennej. Płaszczyzna ekliptyki jest nachylona do płaszczyzny równika niebieskiego pod kątem 23. 27.

Duży słownik encyklopedyczny. 2000.