PLANY ZAGOSPODAROWANIA GOSPODARCZA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA GOSPODARCZA
Zagospodarowania przestrzennego gospodarczą - to ... Co PLANY ZAGOSPODAROWANIA gospodarczego?

PLANY ZAGOSPODAROWANIA EKONOMICZNA - system przydziału podległych regiony ekonomiczne w kraju lub dużego regionu, obiektywnie odzwierciedla aktualny podział terytorialny pracy. Głównym celem podziału na strefy ekonomicznej - stworzenie optymalnych warunków dla realizacji regionalnej polityki społecznej i gospodarczej (w tym planowania przestrzennego i prognozowania ..).

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.