Elizabeth

Elizabeth
Elizabeth to ... Czym jest Elizabeth?

Elizabeth jest miastem w północno-wschodniej części USA, zachodnich przedmieściach Nowego Jorku, New Jersey, port w zatoce Newark, Atlantic ca. 110 tysięcy mieszkańców (1990). Hutnictwo metali nieżelaznych, elektrotechniczne, chemiczne, rafinacja ropy naftowej, żywność, przemysł krawiecki.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.