Evenk Autonomiczny Okręg

Evenk Autonomiczny Okręg
Evenk Autonomiczny Okręg - jest ... Jaki jest Autonomiczny Okręg Evenk?

Evenk Autonomiczny Okręg - w Federacji Rosyjskiej, jako część terytorium Krasnojarska. Utworzony 10 grudnia 1930 r. 767, 6 tys. Km i sup2. Ludność wynosi 23, 6 tysięcy osób (1993), miejskich 27, 5%; Russian, Evenki, Yakuts itp. Centrum to małe miasteczko Tura. Znajduje się na płaskowyżu środkowo-syberyjskim (wysokość do 1701 m, Plateau Putorana). Klimat jest ostro kontynentalny. Średnia temperatura w styczniu wynosi od -26 do -36. Od 13 do 15 lipca. S. Osadkov ok. 400 mm rocznie. Głównymi rzekami są Dolne i Podkamennaja Tunguski (dorzecze Jeniseju). Ponad 4/5 terytorium to tajga (modrzew, sosna, świerk). Główne gałęzie gospodarki: futra i ryby, hodowla reniferów, hodowla zwierząt futerkowych. Rozwija się hodowla bydła mlecznego; produkcja wieprzowiny. Ekstrakcja grafitu, dźwigar Islandii. Wysyłka na rzekach Niżnija Tunguska i Podkamennaya Tunguska.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.