Everest

Everest
Everest to ... Co jest EVEREST?

Everest - szczyt w B. Himalajach; patrz Jomolungma.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.