Everglades

Everglades
Everglades is ... Co to jest Everglades?

Everglades - park narodowy w Stanach Zjednoczonych, szt. Floryda. Został założony w 1947 roku. Obszar ten wynosi 566,8 tys. Hektarów. Lasy subtropikalne, bagna, lasy namorzynowe. Ptactwo wodne, manat, aligator, puma itp.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.