Hebertyści

Hebertyści
Hebertyści - to ... co Hebertyści?

Hebertyści - opuścił ugrupowanie polityczne w okresie rewolucji francuskiej, wydany z szeregów jakobinów na przełomie 1793/94 (AF Momoro, FN Vincent, Charles F. Ronse i inne). Nazwany imieniem jednego z liderów - J. Eber. Zażądał wzmocnienie terroru, wysokiej zgodności i innych. W marcu 1794 roku groził bunt przeciwko Komitet Ocalenia Publicznego. Potępiony przez Trybunał Rewolucyjny, stracony.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.