Ewlija Czelebi

Ewlija Czelebi
Ewlija Czelebi - to jest ... Co jest Ewlija Czelebi?

Ewlija Czelebi (1611/82 lub 1683) - turecki podróżnik, geograf i pisarz. 10-tomowa „Book of Travels” ( „Historia Traveler”) - cennym źródłem informacji na temat historii wielu krajach w Europie, Azji i Afryce.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.