Ewlija Czelebi (Evliya Çlebi)

Ewlija Czelebi (Evliya Çlebi)
Ewlija Czelebi (Evliya Çlebi) - to jest ... Co jest Ewlija Czelebi (Evliya Çlebi)?

Ewlija Czelebi (Evliya Çlebi) (1611/82 lub 1683), turecki podróżnik, geograf, pisarz. 10-tomowa „Book of Travels” ( „Historia Traveler”) - cenne źródło historii wielu krajach w Europie, Azji i Afryce.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.