Teorii ewolucyjnej

Teorii ewolucyjnej
Ewolucyjnej teorii - że ... Co to jest teoria ewolucji?

teorii ewolucji (w biologii.) - kompleks wiedzy o historycznym rozwoju przyrody. Według teorii ewolucji, wszystkie istniejące rodzaje organizmów zszedł z istniejącymi wcześniej długą drogę, aby je zmienić. Zobacz Transformizm, Lamarckizm, darwinizm.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.