Evolutionary Morfologia i Ekologii Zwierząt Instytut

Evolutionary Morfologia i Ekologii Zwierząt Instytut
Evolutionary Morfologia i Ekologii Zwierząt Instytut - w ... Co to jest ewolucyjna Morfologia i Ekologii Zwierząt Instytut?

Evolutionary Morfologia i Ekologii Zwierząt Instytut. Severtsov (IEMEZH RAS) - zorganizowana w 1967 roku w Moskwie w Instytucie Ewolucyjnej morfologii Akademii ZSRR zwierząt (założony w 1935). Badania morpho-funkcjonalnych i ekologicznych prawidłowości procesu ewolucyjnego.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.