Szkoła ewolucyjny

Szkoła ewolucyjny
Szkoła ewolucyjna - to jest ... Co to jest szkoła ewolucyjny?

Szkoła ewolucyjna - w kierunku Etnografii 2 (J. Lubbock, E. Taylor, A. Bastian, LG Morgan.) podłoga. XIX wiek. , opracowany pod wpływem nauczania ewolucyjnego. Główne idee swoich przedstawicieli: jedność kulturowe ludzkości, ogólne prawa rozwoju kultur wszystkich narodów, od prostych do złożonych form, (J. Lubbock, E. Taylor, A. Bastian, LG Morgan). różnice w kulturze różnych narodów - konsekwencja różnych stadiów ich ewolucji. Przedstawiciele szkoły ewolucyjnej badali przede wszystkim związki małżeńskie i rodzinne oraz historię religii.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.