EVOLVENTOMER

EVOLVENTOMER
EVOLVENTOMER - to ... Co EVOLVENTOMER?

EVOLVENTOMER - urządzenie do pomiaru błędów w ewolwentowej profil zębów kół zębatych w przekroju prostopadłym do jej osi.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.