Eurythermic Zwierzęta

Eurythermic Zwierzęta
Eurythermic Zwierzęta - go ... co eurythermic zwierzętami?

eurythermic zwierząt (Evry ... i greckim therme. - ciepła) - może tolerować znaczne zmiany temperatury otoczenia. Na przykład. , wszystkie ziemskie zwierzęta o umiarkowanych szerokościach geograficznych. Cf. Zwierzęta ze stenopermią.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.