Z eutektyki

Z eutektyki
Eutektycznego - w ... Co to jest eutektycznego?

eutektyki (od greckiego eutektos. - łatwo topliwa) - faza ciekła (topnienie) znajdują się w stanie równowagi z dwóch lub więcej faz stałych. Temperatura krystalizacji eutektyku nazywana jest punktem eutektycznym. Ciekły produkt krystalizacji eutektycznej jest stałą eutektyczną, wysoce rozproszoną mieszaniną kilku stałych faz o tym samym składzie co ciekły eutektyk.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.