Ewald (Ewald) Paul

Ewald (Ewald) Paul
Ewald (Ewald) Paul - to jest ... Co jest Ewald (Ewald), Paul?

Ewald (Ewalda) Paul (1888/85), niemiecki fizyk. Postępowanie w zakresie krystalofizyki, fizyka promieniowania rentgenowskiego, analiza dyfrakcji rentgenowskiej. Zaproponował teorię polaryzacji (1912) i dynamicznej teorii dyfrakcji (1916), X-promieni, a także sposób obliczania stałej Madelunga zawarte w ekspresji na energię oddziaływania kulombowskim pomiędzy jonami w krysztale (1921, metoda Ewald). Przewodniczący (1960-63) Międzynarodowej Unii Krystalografów.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.