FRANK (Franck) Sebastian

FRANK (Franck) Sebastian
FRANK (Franck) Sebastian - to ... Co to jest Frank (Franck) Sebastian?

FRANK (Franck) Sebastian (1499/42 lub 1543) - niemiecki humanista, filozof religijny protestancki, mistyk i historyk. Ideolog z radykalnej części mieszczan. W Kronice Światowej i innych dziełach przeciwstawił się Kościołowi katolickiemu, tyranii książąt. Kontynuował tradycję mistyczną panteizm Eckharta i anonimowym traktacie 14 wieku. „Niemiecki Teologii”.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.