Irina Chakamada Mutsuovna

Irina Chakamada Mutsuovna
Irina Chakamada Mutsuovna - to jest ... Co jest Irina Chakamada Mutsuovna?

Irina Chakamada Mutsuovna (1956 str.) - rosyjski polityk, ekonomista. Przed rozpoczęciem. Lata 90. o pracy naukowej i dydaktycznej (VTUZ w Zakładach Samochodowych im. Lichaczewy). W latach 1993-95 był zastępcą Dumy Państwowej Federalnego Zgromadzenia Federacji Rosyjskiej. W 1995 roku nowo wybrany do Dumy Państwowej. Przywódca ruchu "wspólnej sprawy".

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.