Język Khakass

Język Khakass
Język Khakass - to jest ... Co to jest język Khakass?

język Khakass - odnosi się do tureckiego języki (grupa Ujgurów). Pisemny język oparty na alfabecie rosyjskim.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.