Hakob Meghapart

Hakob Meghapart
Hakob Meghapart - to ... Co Hakob Meghapart?

Hakob Meghapart (koniec XV - pierwszy kwartał XVI w.), ormiański pionierem. Wydrukowany w 1512 roku w Wenecji, pierwszy ormiański książka „Parzatumar” ( „Żywoty świętych”), a później - zbiór poezji poetów ormiańskich „Tagaran” ( „Pieśń Book”).

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.