Halder, Halder Franz

Halder, Halder Franz
Halder, Halder (halder) Franz to ... Co to jest Halder, Halder Franz?

Halder, Franz (1884-1972), niemiecki pułkownik generalny (1940). W latach 1938-42 szef sztabu generalnego armii kierował opracowywaniem planów agresji Hitlera. Został zwolniony w związku z niepowodzeniami na froncie wschodnim i nieporozumieniami z Hitlerem. Dziennik Haldera, obejmujący wydarzenia z lat 1939-42, jest cennym źródłem do historii II wojny światowej.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.