Semicoking

Semicoking
Semicoking - to ... Co Semicoking?

koksowania - metoda przetwarzania węgla kopalnego, łupek lub ogrzewanie torfu do 500-600 . Bez dostępu powietrza. Główne produkty: gaz (głównie metan), żywicy podstawowej (do produkcji paliw silnikowych i smarów), a sucha pozostałość - Char (paliwa).

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.