Kalifatu

Kalifatu
Kalifatu - to ... Co kalifatu?

kalifatu - Muslim teokracja z kalifa led (Abbasydów kalifatu, kalifatu Fatymidów Imperium Osmańskiego i inni.). Od X wieku. na zachodzie. Europa jest również nazywany stan kalifatu utworzoną w wyniku podbojów arabskich 7-9 wieków. (Kalifatu Arab). W Turcji kalifat został zniesiony w 1924

Collegiate Dictionary. 2000.