HALIFAT MOVE

HALIFAT MOVE
KHALIFAT MOVEMENT to ... Czym jest ruch HALIFAT?

RUCH HALIFAT - jedna z form ruchu narodowowyzwoleńczego w Indiach w latach 1918-22, która przetoczyła się szerokim kręgom muzułmańskiej populacji. Na jej czele stał Komitet Kalifatu, który współpracował z Indyjskim Kongresem Narodowym. Część ruchu kalifatowego była buntem.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.