Halifax, Halifax (Halifax) Eduard Frederic Wood

Halifax, Halifax (Halifax) Eduard Frederic Wood
Halifax, Halifax (Halifax) Edward Frederick Wood - to jest ... Co jest, Halifax (Halifax) Edward Frederick Wood ?

Halifax, Halifax (Halifax) Eduard Frederic Wood (1881/59), jeden z liderów Partii Konserwatywnej Wielkiej Brytanii. Od 1922 r. Na stanowiskach publicznych. W latach 1926-1931 wice-król Indii (połączone represje z manewrami konstytucyjnymi). W latach 1938-40 Minister Spraw Zagranicznych; zwolennik polityki pacyfikacji faszystowskich agresorów.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.