KHALIL Mardi BEK

KHALIL Mardi BEK
Khalil Mardi BECK - to ... Co KHALIL Mardi BECK?

KHALIL Mardi Beck (1898/59) - arabski poeta, uczony i polityk (Syria), zagraniczny członek Akademii Nauk ZSRR (1958) . Prezydent Arabskiej Akademii Nauk (1953-59), minister edukacji (w 1948 r.) I spraw zagranicznych (w 1953 r.) W Syrii. Książki "Poeci z Syrii" (tom 1-3, 1954), "Historia literatury arabskiej" (vol.1-5, 1955). Teksty Civic.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.