Tlenowców - to ... co chalkogenidy?

Tlenowców - to ... co chalkogenidy?
Tlenowców - to ... co chalkogenidy?

sól tlenowca - sól tlenowca związku z większą ilością elementów elektrododatni chemicznych - tlenki, siarczki, selenki, tellurki.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.