Chalcolithic

Chalcolithic
Chalcolithic - to ... Co Chalcol?

chalcolithic - tak samo jak w wieku miedzi.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.