Chalkozytu

Chalkozytu
Chalkozytu - to jest ... Co jest chalkozytu?

chalkozyn (miedź połysk) - siarczki klasy mineralnych, Cu2S. Zwykle masywne ołowiano-szare masy. Twardość 2, 5-3; gęstość 5, 5-5, 8 g / cm3 sup3. Z pochodzenia, hipergeniczne, rzadziej hydrotermalne. Ruda miedzi.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.