Edwin Herbert Hall

Edwin Herbert Hall
Edwin Herbert Hall - to jest ... Co jest Edwin Herbert Hall?

Edwin Herbert Hall (1855/38) - amerykański fizyk. Badania zjawisk termoelektrycznych, galwanicznych i termomagnetycznych w przewodnikach. Otwarty (1879) efekt, nazwany jego imieniem.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.