Halla

Halla
Halla - to jest ... Co to jest efekt Halla?

efekt Halla - pojawienie się w przewodzie przy gęstości prądu j, umieszczony w polu magnetycznym H? J, w polu elektrycznym (pole Hall) skierowane prostopadle i H j, którego intensywność, ex = RJH, gdzie R - współczynnik Hall, która zależy głównie od stężenia migowego i nośnika. Efekt Halla służy głównie do badania właściwości ciał stałych i technologii pomiarowej.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.