James Hall

James Hall
James Hall - to jest ... Co jest James Hall?

James Hall (1811/98) - amerykański geolog i paleontolog, zagraniczny członek honorowy Petersburg An (1895). Postępowanie dotyczące stratygrafii i paleontologii paleozoiku i tektoniki. Koncepcje tektoniczne Hali opracowane zostały w doktrynie geosynclines.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.