Kryłow Oleg Walentynowicz

Kryłow Oleg Walentynowicz
Kryłow Oleg Walentynowicz to ... Czym jest Kryłow Oleg Walentynowicz?

Kryłow Oleg Walentynowicz (ur. 1924), fizykochemik, doktor nauk chemicznych (1964). Od 1961 r. W Instytucie Fizyki Chemicznej Rosyjskiej Akademii Nauk. Badania w dziedzinie katalizy. Opracował (1964) wzory doboru katalizatorów niemetalicznych. Przedstawił on (1982) teorię procesów katalitycznych obejmujących stany nierównowagowe katalizatora. Otrzymano (1970-85) wysoce selektywne katalizatory do utleniania olefin do nienasyconych kwasów karboksylowych.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.