PRAWO PRACY

PRAWO PRACY
PRAWO PRACY - jest ... Co to jest prawo pracy?

PRAWO PRACY - gałąź prawa, która reguluje stosunki pracy pracowników oraz niektóre inne związane z nimi stosunków. Określa procedurę rekrutacji, przenoszenia i zwalniania, godziny pracy, form wynagrodzenia, nagrody za sukces w pracy i środków nałożonych za naruszenie dyscypliny pracy, przepisów ochrony pracy, procedury rozstrzygania sporów zbiorowych.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.