MARGANETY

MARGANETY
MANGANESE to ... Co to jest MANGANETY?

pierwiastek chemiczny, różowawo-biały metal, łatwo utleniający się w powietrzu. Wprowadzeniu soli M. do gleby (w doświadczeniach wegetacji), nawet w małych ilościach, towarzyszył wzrost wydajności niektórych roślin. Rozważana jest możliwość zastosowania MA do nawozu (patrz Stymulowanie nawozów ).


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.