Monoetylenoglikol

Monoetylenoglikol
Monoetylenoglikol jest ... Czym jest glikol monoetylenowy?
- glikol etylenowy.

EdwART. Słownik motoryzacji Jargona, 2009