Przejazdy

Przejazdy
Przejazdy - to ... Jaki jest przejazdy?
- ATP z parkingiem i warsztatami.

EdwART. Słownik motoryzacji Jargona, 2009