Randfontein (Randfontein)

Randfontein (Randfontein)
Randfontein (Randfontein) - to ... Co Randfontein (Randfontein)?

RANDFONTEYN (randfontein) to miasto w Republice Południowej Afryki. Ok. 50 tysięcy mieszkańców. Centrum wydobycia złota i uranu. Przemysł tekstylny, chemiczny.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.